God stil manifestet

1 Community er et erhvervsnetværk med fokus på at skabe et positivt afsæt for sine medlemmer, såvel internt som eksternt!

Det vil sige vi altid bestræber os på at bidrage konstruktivt til hinandens succes, i det omfang som er muligt for det enkelte medlem…

Ved at være åben overfor hinanden kan vi bedst muligt forstå, anerkende og respektere vores fælles ligheder, samt nuancerne i et fællesskab som vores, med stor diversitet!

Det kræver noget af alle at rumme hinanden, og den fleksibilitet skal vi altid være opmærksomme på at øve os i, så vi respektfuldt kan indgå i relationer på tværs af netværket, hvadenten det er nære eller sporadiske relationer.

Nysgerrigheden på hinandens rejse, ambitioner og mål må derfor altid anses som et af vores vigtigste fællestræk, da vi således kan skabe forståelse hos hinanden hvadenten det er for at samarbejde eller sameksistere i fællesskabet…

Det forventes derfor at vi i omgangen og kommunikationen med hinanden, altid forsøger at accepterer hinandens styrker og forskelle!

I 1 Community har vi meget få regler!

Til gengæld kalder vi dette skriv for “God Stil manifestet”

Så længe vi forsøger, at være at efterleve dette overfor hinanden, så giver vi også hinanden de bedste muligheder for at udvikle os – Sammen!

1community