FAQ

Vi får mange spørgsmål. Den bedste måde at besvare dem er faktisk ved at besøge os.

Her har vi dog samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest får:

Med som gæst

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan kommer jeg med som gæst?

Klik her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

2. Hvor foregår møderne?

De foregår centralt i København/Storkøbenhavn. Vi er selvfølgelig oftest på besøg hos vores medlemmer, så de kan præsentere sig på bedst mulig vis over for netværket.

3. Er der branche eksklusivitet?

Nej, men vi vurderer løbende netværkets sammensætning.

4. Hvordan præsenterer jeg min virksomhed?

Der er mange muligheder. Vi har alle virksomhedspræsentationer i vores app, i vores magasin og på sociale medier. Derudover vælger man hvilken form for fysisk præsentation, der passer til virksomheden.

Den foregår ved, at man får hele eller mindre grupper af netværket på besøg. Har man ikke pladsen, så stiller vi ”scenen” til rådighed.

5. Er der nogen medlemsfordele?

Ja, der gives en lang række rabatter og adgang til forskellige arrangementer mm. – alt sammen på medlemmernes initiativ.

6. Hvad er multi virksomhedsbesøg

Det foregår ca. to gange årligt. Her deler vi netværket op i mindre grupper og besøger mange af virksomhederne på samme dag. Her er det den enkelte virksomhed, som står for præsentationen. Det er dermed muligt, at man som mindre virksomhed kan facilitere et morgenmøde.

7. Hvad får jeg ud af at være med i jeres netværk?

BUNDLINJE
… er en meget afgørende faktor for mange virksomheders tilstedeværelse i et netværk.
I 1 Community vil vi gerne udfordre dette unuancerede syn på værdi, for der er lige så meget værdi i andre parametre.
På www.1community.dk giver vi 14 andre bud på, hvad værdi også er.

PERSONLIG UDVIKLING
Bliver du tilstrækkeligt motiveret og udfordret i dine vante rammer?
I et alsidigt netværk finder du ofte nøglen til at flytte dig og ikke mindst til at blive skubbet lidt mere ud over kanten, end du er vant til.

INSPIRATION
Hvordan håndterer netværkets medlemmer drift, salg, medarbejdere, konflikter, investeringer og lignende? Vær nysgerrig og opsøgende – en samtale kan hurtigt få stor betydning og repræsentere stor værdi.

BESPARELSER
Via netværkets medlemsfordele bliver prisen for medlemskabet nemt erstattet af konkrete besparelser. Derudover giver samarbejdsaftaler ofte yderligere besparelser – ikke mindst på tid!

MARKETING
1.316,66 kr. – det er prisen for et medlemskab pr. måned. Det inkluderer cirka 20 fysiske møder årligt samt promovering via 1 Communitys digitale kanaler. Du har let adgang til cirka 100 medlemmer og deres netværk. Bør medlemskab af netværk derfor ikke tænkes ind i et marketingbudget?

JOBMULIGHEDER OG HVERNING
Vidste du, at ca. 33 % får nyt job via deres netværk?

SAMARBEJDE OG INVESTERINGER
Hvor finder du dine nye partnere? Det gør du selvfølgelig i dit netværk eller ved hjælp af netværkets anbefalinger. Det handler i høj grad om tillid – den tillid, som skabes og næres i fortrolige relationer.

FÆLLESSKAB
Vi er blevet mere og mere digitaliserede og mister i den forbindelse vores sociale fællesskaber. I 1 Community er relationer den vigtigste parameter, fordi vi har behov for positive, fysiske fællesskaber – nu og i fremtiden.

BRANDING
… er potentielt medlemskabets største værdi. Vores sociale kanaler har en eksponering på over 500.000 visninger/interaktioner pr. år. Vores medlemmer opnår derfor en stor brand awareness udover den synlighed, som skabes via events, 1:1-møder osv.

SOCIALE KOMPETENCER
… er fremtidens vigtigste kompetence. Moderne ledere samt flere undersøgelser rangerer denne egenskab som den vigtigste parameter i en jobproces – og vejere tungere end erfaring og uddannelse.
I et netværk bliver sociale kompetencer altid dyrket og udviklet.

SOCIALE MEDIER
Man kommer ikke uden om, at sociale medier er et afgørende værktøj for de fleste virksomheder. I 1 Community er dette et stort fokusområde. Workshops, ekspertbistand, promovering af vores medlemmer og gruppeopslag er nogle af de veje, vi går for at styrke netværkets tilstedeværelse og kompetencer.

KOLLEGAEFFEKTEN
Mangler du også et fortroligt rum, hvor man kan vende både arbejdsmæssige og private udfordringer? Vores faste møder og vores fokus på relationsopbygning giver rig mulighed for at vende store og små problematikker i hverdagen.

SPARRING OG DIVERSITET
Du vælger typisk at finde sammen med mennesker, der ligner dig selv i jagten på løsninger. Men skal du reelt udvikle dig, blive udfordret og skabe bedre resultater, så skal du lede efter kontrasterne. Derfor vægter vi et konstant fokus på diversitet.

BESTYRELSE OG ADVISORY BOARD
Det kræver tillid, når man skal finde de rette personer med de rette kompetencer til at rådgive ens virksomhed. I rigtig mange tilfælde skabes den i dit netværk, og 1 Community bliver derfor storleverandør til denne type poster.

EVENTS
Langt mere forretning skabes i dag i uformelle sammenhænge. Vi sørger for løbende at stille disse rammer til rådighed for vores medlemmer, bl.a. i form af middage, udflugter, events og rejser.

 

 

1community