Privatlivspolitik

1. Indledning

 

Når du besøger Hjemmesiden www.1community.dk (herefter ”Hjemmesiden”), når du er medlem af vores netværk og bl.a. anvender vores mobilapplikation til medlemmer (herefter ”Vores medlemsapp”), eller når du i øvrigt er i kontakt med os, behandler 1 Community ApS (herefter ”1 Community”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) dine personoplysninger som angivet i denne privatlivspolitik.

 

2. Dataansvarlig

 

1 Community er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som angivet I denne politik.

 

Hvis du gerne vil I kontakt med os, er vores kontaktinformation:

 

1 Community ApS

CVR-nr.: 41090723

Telefon: +45 26 28 17 80 or +45 53 53 28 50

E-mail: info@1community.dk

 

3. Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger i relation til brug af cookies (3.1), når du besøger Hjemmesiden (3.2), når du er medlem af vores netværk og anvender vores medlemsapp (3.3), eller når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller i øvrigt er i kontakt med os (3.4).

 

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning, mv.) omfattet af GDPR, Artikel 9.

 

3.1 Cookies og lignende sporingsteknologier på Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden, skal du være opmærksom på, at vi anvender cookies og lignende sporingsteknologier, og at deaktivering af disse potentielt kan reducere hjemmesidens funktionalitet. Ved at acceptere cookies og lignende sporingsteknologier behandler vi personoplysninger på baggrund af det samtykke, du har givet, herunder IP-adresse og oplysninger om din brug af Hjemmesiden.

 

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik her [indsæt link].

 

3.2 Når du besøger Hjemmesiden

Når du besøger Hjemmesiden, behandler vi dine personoplysninger, hvis du har accepteret brugen af cookies eller i relation til strengt nødvendige cookies som beskrevet i afsnit 3.1, eller hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller taget kontakt til os som beskrevet i afsnit 3.4.

 

3.3 Når du er medlem af vores netværk, herunder bl.a. anvender Vores medlemsapp

Vi behandler følgende oplysninger om dig som medlem:

 

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Loginoplysninger til Vores medlemsapp
 • Billeder af dig, bl.a. på sociale medier og i vores medlemspræsentationsbog
 • Oplysninger om den virksomhed du er tilknyttet
 • Oplysninger om dig via vores sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Instagram
 • Andre oplysninger som du måtte dele med os i forbindelse med dit medlemskab

 

Personoplysningerne ovenfor er som udgangspunkt indsamlet direkte fra dig.

 

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at drive, promovere, udvikle og forbedre vores netværk, som du er en del af.

 

Retsgrundlag:

 • Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at drive vores netværk, som du har tilmeldt dig (Artikel 6(1)(f), GDPR)
 • Vi kan desuden behandle dine oplysninger, hvis vi er retligt forpligtet til det (Artikel 6(1)(c), GDPR)
 • I forbindelse med brug af billeder, indhenter vi forinden dit udtrykkelige samtykke (Artikel 6(1)(a), GDPR)

 

3.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og SMS-opdateringer eller i øvrigt er i kontakt med os

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og SMS-notifikationer eller i øvrigt er i kontakt med os:

 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Andre oplysninger som du måtte give til os i relation til din henvendelse

 

Personoplysningerne ovenfor er som udgangspunkt indsamlet direkte fra dig.

 

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er sende dig vores nyhedsbreve og SMS-opdateringer som efterspurgt eller at besvare din henvendelse, mv.

 

Retsgrundlag:

 • Efter at have modtaget dit samtykke til at sende dig nyhedsbreve og SMS-opdateringer, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at kontakte dig som aftalt (Artikel 6(1)(f), GDPR)
 • Vores legitime interesse i at besvare din henvendelse (Artikel 6(1)(f), GDPR)
 • Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (Artikel 6(1)(b), GDPR)

 

4. Deling af dine personoplysninger

 

4.1 Videregivelse til tredjeparter der agerer som selvstændigt dataansvarlige

 

Vi  kan dele dine personoplysninger med tredjeparter såsom leverandører og udbydere af sociale medier, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som 1 Community er part i, hvis 1 Community har en legitim interesse i at dele oplysningerne, eller hvis 1 Community er retligt forpligtet til det.

4.2 Data behandlere og overførsel af personoplysninger til tredjelande

 

Vi kan desuden dele dine oplysninger med leverandører (fx hostingudbydere) eller andre tredjeparter, som behandler personoplysninger på vegne af os (databehandlere).

 

Vi overfører kun personoplysninger til lande uden for EU/EØS, når der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dem i overensstemmelse med GDPR, Kapitel V, fx ved brug af EU Kommissionens Standardkonktraktbestemmelser.

 

5. Opbevaringsperioder

 

Vi sletter dine oplysninger, når behandling ikke længere er nødvendig af hensyn til de formål, der er specificeret i denne politik.

 

Ved udmeldelse fra netværket sletter vi desuden dine oplysninger fra Hjemmesiden og Vores medlemsapp.

 

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen, fx for at overholde bogføringslovgivningen, hvorefter visse oplysninger skal opbevares i 5 år.

 

6. Dine rettigheder

 

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at berigtige oplysningerne. Du har også ret til at anmode os om at slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til denne politik, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 2.

 

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på dt@datatilsynet.dk,   +45 33 19 32 00 eller www.datatilsynet.dk.

 

I de tilfælde vores behandling udelukkende er baseret på dit udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

 

1community